Hoolekogu

Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 27.10.2015 käskkirjaga nr 1.-2/621 lisa 42

1. Aime Talvik õpetaja
2. Irina Pavljušina õpetaja
3. Angelina Strelkova õpilane
4. Nataly Helen Siikki vilistlane
5. Lilia Laul toetava organisatsiooni esindaja
6. Jekaterina Kukk lapsevanem
7. Andrei Kuznetsov lapsevanem
8. Jevgeni Klimenko lapsevanem
9. Igor Kravtšenko linna esindaja
Hoolekogu kontaktandmed: aime.talvik@gmail.com