Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 17.10.2016 kk nr 1.-2/587

Hoolekogu kontaktandmed: aime.talvik@gmail.com

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Aime Talvik
Irina Pavljušina
Alla Grits
Jekaterina Solovei
Lilia Laul
Jekaterina Kukk
Andrei Kuznetsov
Jevgeni Klimenko
Igor Kravtšenko
Õpetaja
Õpetaja
Õpilane
Vilistlane
Toetava organisatsiooni esindaja
Lapsevanem
Lapsevanem
Lapsevanem
Linna esindaja