2016/2017. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:

  • Eesti keel teise keelena (kirjalik) – 29. mai 2017. a;
  • eesti keel teise keelena (suuline) – 29.–31. mai 2017. a.
  • matemaatika – 7. juuni 2017.a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2017. aasta 1. veebruariks.