Gümnaasiumi lõpueksamid

Gümnaasiumi lõpueksamid 2017-07-31T11:49:16+00:00

 

§ 1.  Riigieksamite vormid ja ajad

 (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
 1) Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 28. november 2017. a;
 2) Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 29. november 2017. a –14. jaanuar 2018. a;
 3) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 5. märts 2018. a;
 4) matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 9. märts 2018. a;
 5) eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018. a;
 6) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 17. aprill 2018. a;
 7) eesti keel teise keelena (suuline) – 17. –19. aprill 2018. a;
 8) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018. a;
 9) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7. –11. mai 2018. a;
 10) matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018. a;
 11) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline) – 4. –7. juuni 2018. a.

 (2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2017. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 2.  Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad

 (1) Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 21. mai 2018. a;
 2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 22. mai 2018. a;
 3) eesti keel teise keelena (suuline) – 22. –23. mai 2018. a;
 4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 29. mai 2018. a;
 5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 29. –30. mai 2018. a;
 6) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2018. a.

 (2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2017. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.