Gümnaasiumi lõpueksamid

Riigieksamite toimumise ajad 2016

Õppeaine Põhieksam Lisaeksam
Saksa II astme keelediplomi
eksam (kirjalik)
2. detsember
2015
Saksa II astme keelediplomi
eksam (suuline)
3. detsember-
16. jaanuar 2016
Eesti keel (kirjalik) 25. aprill 27. mai
Eesti keel teise keelena (kirjalik) 27. aprill 26. mai
Eesti keel teise keelena (suuline) 27.-29. aprill 26.-27. mai
Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) 3. mai 30. mai
Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) 4.–6. mai,
9.-10.mai
30.-31. mai
Matemaatika (kirjalik) 19. mai 3. juuni


Rahvusvaheliste võõrkeeleeksamite toimumise ajad

Õppeaine Põhieksam Lisaeksam
Saksa II astme keelediplomi
eksam (kirjalik)
2. detsember 2015
Saksa II astme keelediplomi
eksam (suuline)
3. detsember 2015 – 16. jaanuar 2016
Saksa keel – Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (kirjalik) 9.-13. mai 1.-10. juuni
Saksa keel – Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (suuline) 9.-13. mai 1.-10. ju