Tasemetööde ajad

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2015/2016


3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

  • eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 11. mai 2016. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2016. a.


6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

  • eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 10. mai 2016. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 12. mai 2016. a;
  • kolmas aine (kirjalik) – 18. mai 2016. a.