1. klass

1. klass 2017-04-23T18:42:15+00:00

Taotluse esitamine

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. – 15. märtsini 2017.

Taotluse esitamine on vajalik eelkõige perele, kuna see annab olulist teavet õppekeele valikust ja õdede-vendade õppimisest samas koolis. Samuti on vanemal võimalus avaldada soovi kooli valikul, mida võimalusel arvestatakse.

Taotluse võib esitada alates 1. märtsist 2017:

  • eKooli  kaudu (juhendid, kuidas eKooli kasutajaks saada ja kuidas taotlust täita, leiate siit) – NB! eKooli keskkonda saab siseneda 1. märtsist 2016
  • Paberil Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus)
    E: 8.15-18.00,T-N: 08.15-17.00, R: 08.15-16.00

Taotluste vormid (NB! saab täita ja edastada alates 1. märtsist)

Olulised tähtajad kooli astumisel 2017. aastal

  • 1 -15. märtsil toimub taotluse esitamine eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse.
  • Pärast 1. veebruari Tallinnasse elama asumist tuleb lapsevanemal teavitada sellest haridusametit. Info on vajalik selleks, et lisada lapse uue elukoha andmed eKooli.
  • Hiljemalt 25. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressi.;
  • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte.
  • Alates 15. juunist saavad kõik soovijad esitada vabadele kohtadele taotlusi otse koolidele.

 

6-aastaselt kooli astuvad lapsed:

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab haridusametile lisaks taotlusele kas lasteaia hinnangu või Tallinna ja Harju maakonna nõustamiskomisjoni  soovituse lapse koolivalmiduse kohta.

6-aastaste laste vanematel, kes soovivad oma lapse kooli panna, tuleb sellest kindlast teavitadaTallinna Haridusametit enne 1. maid. Juhul kui seda ei ole tehtud, saab 6-aastane laps kooli astuda kooli nõusolekul ja vabade kohtade olemasolul peale 23. juunit.

Tallinna Haridusametit saab teavitada siit: Teade Tallinna Haridusametile 6-aastase lapse koolitulekust

Koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastuvõtmist reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lg 5.

Teavituskohustus koolikoha määramisest loobumisel

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit.

Seda saab teha allolevate kontaktide või vastava vormi kaudu.

Tallinna munitsipaalkoolide kontaktid (sh kodulehtede aadressid) 

Viivi Lokk, hariduskorralduse osakonna juhativspetsialist
Tel 6404549, viivi.lokk@tallinnlv.ee

Signe Hohensee, hariduskorralduse osakonna peaspetsialist
Tel 6404542, signe.hohensee@tallinnlv.ee

Piret Rõõmussaar, hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist
Tel 6404596, piret.roomussaar@tallinnlv.ee

Natalja Lapikova, hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist
Tel 6404521, natalja.lapikova@tallinnlv.ee