Gümnaasiumi õppeperioodid

Gümnaasiumi õppeperioodid 2017-12-03T22:03:12+00:00

Gümnaasiumis kursusehinnete väljapanemise ajad 2017/2018. õppeaastal
1 tund nädalas – 08. juuni
2 tundi nädalas – 26. jaanuar, 08.juuni
3 tundi nädalas – 01. detsember, 16. märts, 08. juuni
4 tundi nädalas – 10. november, 26. jaanuar, 06. aprill, 08. juuni
5 tundi nädalas – 20. oktoober, 15. detsember, 16. veebruar, 13. aprill, 08. juuni

12. klassis
1 kursus õppeaastas – 13. aprill
2 kursus õppeaastas – 15. detsember, 13. aprill
3 kursus õppeaastas – 17.november, 2. veebruar, 13. aprill
4 kursus õppeaastas – 20. oktoober, 15. detsember, 16. veebruar, 13. aprill
5 kursus õppeaastas – 13. oktoober, 1. detsember, 26. jaanuar, 9. märts, 13. aprill