Gümnaasiumi õppeperioodid

Gümnaasiumi õppeperioodid 2017-11-22T10:51:57+00:00

Gümnaasiumis kursusehinnete väljapanemise ajad 2017/2018. õppeaastal
1 tund nädalas – 08. juuni
2 tundi nädalas – 26. jaanuar, 08.juuni
3 tundi nädalas – 01. detsember, 16. märts, 08. juuni
4 tundi nädalas – 10. november, 26. jaanuar, 06. aprill, 08. juuni
5 tundi nädalas – 20. oktoober, 15. detsember, 16. veebruar, 13. aprill, 08. juuni

12. klassis
1 kursus õppeaastas 13.aprill
2 kursus õppeaastas 15.detsember, 13.aprill
3 kursus õppeaastas 17.november, 2.veebruar, 13.aprill
4 kursus õppeaastas 20.oktoober, 15.detsember, 16.veebruar, 13.aprill
5 kursus õppeaastas 13.oktoober, 1.detsember, 26.jaanuar, 9.märts, 13.aprill