2.-9. Klassid

2.-9. Klassid 2019-03-21T11:40:28+00:00

Teisest koolist tulnud õpilane esitab järgmised dokumendid:

  • Isikut tõendava dokumendi, lapse sünnitunnistuse, kui on lapse passi või ID koopia;
  • Väljavõte õpilasraamatust;
  • Klassitunnistus (saabumisel aasta keskel);
  • Hinneteleht (saabumisel õppeveerandi keskel);
  • Tervisekaart;
  • Lapse individuaalsuse kaart (LIK) (lasteaiast);