E-õpilaspilet

E-õpilaspilet 2018-09-11T07:37:12+00:00

KINNITATUD
Tallinna 53. Keskkooli direktori
05.02.2018 käskkirjaga ne 1-3/36

E-õpilaspileti väljaandmise ja kasutamise kord

 • E-õpilaspilet on dokument, mis tõendab, et õpilane õpib Tallinna 53. Keskkoolis.
 • E-õpilaspilet on isikustatud ja seda saab kasutada Tallinna ja Harjumaa ühistranspordis sõiduõiguse valideerimiseks, kooli raamatukogus lugeja tuvastamiseks, ning kooli sööklas.

E-õpilaspileti väljastamine ja registreerimine

E-õpilaspileti esmaseks väljastamiseks peab õpilane või lapsevanem saatma e-kirja aadressile infojuht@53keskkool.ee alljärgnevate andmetega:

 • lapse ees- ja perekonnanimi,
 • klassi number tähisena (nt 3a),
 • isikukood.
 • Kirja manusesse lisada digitaalne dokumendifoto jpg-failina.
 • E-õpilaspilet väljastatakse õpilasele pärast õpilase arvamist Tallinna 53. Keskkooli õpilaste nimekirja direktori käskkirja alusel. E-õpilaspileti kehtivusaeg on trükitud piletile.
 • Esmase õpilaspileti väljastab kool õpilasele tasuta.

E-õpilaspileti korduv väljaandmine

 • E-õpilaspileti kadumisel, rikkumisel või purunemisel teavitab õpilane või lapsevanem esimesel võimalusel klassijuhatajale.
 • E-õpilaspileti duplikaadi tellimine toimub eKooli kaudu: õpilaspileti duplikaadi eKoolist tellimise juhend.
 • PILETI MAKSUMUS AL 01.01.2018 4.20 euro

Raivo Kuu
Tehnilise toe insener (Technical Support)
Tel: +372 6565 485 Mob: +372 5013090
raivo@valnes.ee
AS Valnes
Pärnu mnt 139 E/4, 11317 Tallinn, Estonia
Tel: (+372) 6565 485 Fax: (+372) 6565 486
valnes@valnes.ee www.valnes.ee