Õppenõukogude toimumise ajad 2018/2019õa

Õppenõukogude toimumise ajad 2018/2019õa 2019-04-21T10:07:01+00:00

29.08.2018 10.00

Päevakava

 1. 2017/2018 õppeaasta analüüs ja hinnang
 2. 2018/2019 õppeaasta üldtööplaani arutamine ja kinnitamine
 3. Kooli tunniplaani, õpetajate tööplaanid.
 4. Kooli digitaliseerimise kava
 5. Jooksvad küsimused

08.10.2018  kell 15.00- erakorraline

 1. Põhikooli õpilase ebaadekvaatne käitumine. Kutsutud lapsevanem, Rajaleidja  ja lastekaitse esindajad.

22.10.2018 kell 10.00

Päevakava

 1. Õpetaja kui professionaal.  Arutelu, rühmatöö, kooli rahuloluuuringute analüüs.
 2. Õpetajate koolituste vajaduste välja selgitamine. Töö HEV õpilastega tavaklassis.
 3. Jooksvad küsimused

22.11.2018 kell 14.00

Päevakord

 1. Esimese trimestri õppetulemuste aruanne.
 2. 12. ja 9.  klasside eksamite valikust
 3. Jooksvad küsimused

20.12.2018 kell 15.15

 1. Esimese trimestri õpiabi programmide analüüs. Õppeaalajuhatajate aruanne.
 2. I poolaasta kooli töö analüüs ja II poolaasta ürituste korrigeerimine.
 3. Jooksvad küsimused

07.03.2019 kell 15.00

 1. Teise trimestri õppeedukuse aruanne
 2. Gümnaasiumi õpilaste õppeedukuse analüüs
 3. Jooksvad tulemused

04.04.2019

 1. Teise  trimestri õpiabi programmide analüüs. Õppeaalajuhatajate aruanne.
 2. Jooksvad küsimused

18.04.2019 kellaaeg kell 14.00

 1. 12. klasside õpilaste õppeedukuse analüüs.
 2. Jooksavad küsimused

21.05.2019 – aeg täpsustatakse

 1. Kooli sisekliima. Riskide analüüs.
 2. Jooksvad küsimused

17.06.2019 kellaaeg täpsustatakse

Päevakord

 1. Kolmanda trimestri ja õppeaasta esialgsed õppetulemused.
 2. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajate õppeedukus.
 3. AS aruanded
 4. Rahulolu uurindute analüüs
 5. Järgmise õppeaasta planeerimine: koormus, klasside täituvus, uue valikaine lisamine kooli õppekavasse, eelkooli töö ümberkorraldus.
 6. Eesti keele õppe tõhustamine algkoolis ja lõpuklassides.
 7. Jooksvad küsimused