Õppenõukogude toimumise ajad

Õppenõukogude toimumise ajad 2018-03-08T11:22:29+00:00

31.08.2017 10.00

Päevakava

 1. 2017/2018 õppeaasta üldtööplaani arutamine ja kinnitamine
 2. Üleminek trimestri õppele
 3. Arengukava koostamise komisjoni tööplaan
 4. Kooli tunniplaani, õpetajate tööplaanid.
 5. Jooksvad küsimused

27.09.2017  kell 15.00

Päevakava

 1. Kooli arengukava 2018-2022
 2. Jooksvad küsimused

24.10.2017 kell 10.00

Päevakava

 1. Õpilase tervist mõjutab ka kool. Tervisenõukogu ettekanded
 2. Medkabiteti pöördujate statistika. Kooli medõde.
 3. Hindamise küsimuse aktuaalsusest.
 4. Jooksvad küsimused

20.11.2017 kell 14.00 -erakorraline

Päevakord

 1. Kuuenda väike klassi õpilase mitterahuldava käitumise arutelu.

30.11.2017 kell 15.00

Päevakord

 1. Esimese trimestri õppetulemuste aruanne.
 2. 12. klasside eksamite valikust
 3. Jooksvad küsimused

22.02.2018 kell 15.00

Päevakord

 1. Teise trimestri õppeedukuse aruanne
 2. Gümnaasiumi õpilaste õppeedukuse analüüs
 3. Jooksvad tulemused

26.02.2018 kell 10.00

Tööalane koosolek

16.04.2018 kellaaeg täpsustatakse

Päevakord

 1. Projektiõpe. Õppemotivatsiooni kergitavad projektipäevad.

Arutelu, tegevuste korraldamine

 1. Jooksavad küsimused

18.06.2018 kellaaeg täpsustatakse

Päevakord

 1. Kolmanda trimestri ja õppeaasta õppetulemused. Trimestritele ülemineku õppetulemuste analüüs.
 2. AN aruanded
 3. Rahulolu uurindute analüüs
 4. Järgmise õppeaasta planeerimine
 5. Jooksvad küsimused