Tööpakkumised

Tööpakkumised 2019-04-28T19:21:28+00:00

Tööpakkumised

Ootame 2019/2020. õppeaastast oma meeskonda väikeklassi õpetajat.

Sobiv kandidaat

  • on avatud, uuendusmeelne ning leiab lahendused töös ette tulevatele takistustele,
  • on initsiatiivikas, vastutustundlik ja koostööaldis,
  • omab vajalikku õpetaja kvalifikatsiooni ning soovitavalt eelnevat töökogemust õpetajana,
  • on hea suhtleja ja lapsesõbralik

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid

  • sooviavaldus ja motivatsioonikiri,
  • kinnitus, et kandidaat vastab haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 „direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ sätestatud nõuetele.
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume saata hiljemalt 15.05.2019 e-posti aadressile direktor@53keskkool.ee või aadressile: Sütiste tee 42 , Tallinn, 13420

Tööle asumise aeg 21.08.2019.