Tervisenõukogu

Tervisenõukogu 2017-04-18T20:33:08+00:00

Kinnitatud Tallinna 53. Keskkooli

Direktori 18.05.2015 käskkirja nr 114

Tallinna 53.Keskkooli tervisenõukogu

1. Antonina Minakova esimees sotsiaaltöötaja a.minakova@53kk.tln.edu.ee
2. Maria Mattheus dir.asetäitja majalal
3. Erina Gontšarenko medõe
4. Jelena Petrenko psühholoog
5. Anna Malahhova logopeed
6. Aleksandr Zemzurov huvijuht
7. Gennadi Aleksandrov õpetaja
8. Svetlana Tkatšova õpetaja
9. Inga Kuljanova õpetaja
10. Julia Gruba õpetaja
11. Anna Makarenkova õpetaja

Õpilaste  tervisekaitse ürituste  plaan  2016/2017 õppeaastal

Üritus Täitjad Tähtaeg
1. „Ole normaalne“ koolis  Psühholoogilise atmosfääri  parandamine  klassis.Klassitunnid, loengud. Sotsiaalpedagoog   Klassijuhatajad  3.-6.klassini Õppeaastajooksul
2. „Tervisliku  toitumine  printsiibid „Loengud, vestlused Käsitööõpetajad Õppeaastajooksul
3. Sotsiaalvõrgustikude kahju Sotsiaaltöötaja õppeaastajooksul
4. Vestlused  liikluspolitseiga  liikluseeskirjadest  ja  jalgrattaga liiklemisest Liikluspolitseinik Mai
5. Plakatite  konkurss  loodushoiust ja inimese tervisest Bioloogia  õpetajad Märts
6. Lahtine  tund  Tervishoiumuuseumis   „Inimese  embrionaalne  areng  ja  terve  eluviis“ Bioloogia  õpetajad 3.veerand
7. Loeng suitsetamise kahjulikkusest   5., 6.  Klasside õpilastele ja lastevanematele.Õppefilm, kuidas taastada nägemist. Põhikooli II III astme õpilased A.Minakova 4.veerand