Tervisenõukogu

Tervisenõukogu 2019-02-28T12:47:58+00:00

Kinnitatud Tallinna 53. Keskkooli

Direktori 04.12.2017 käskkirja n 1-3/227

Tallinna 53.Keskkooli tervisenõukogu

Kinnitada Tallinna 53. Keskkooli Tervisenõukogu koosseisus:

Antonina Minakova sotsiaaltöötaja esimees
Alla Prõttšikova õpetaja liige
Anna Makarenkova õpetaja liige
Erika Gontšarenko medõe liige
Gennadi Aleksandrov õpetaja liige
Inga Kuljanova õpetaja liige
Irina Judajeva õpetaja liige
Jaroslava Kotjužinskaja õpetaja/huvijuht liige
Jelena Petrenko õppealajuhaja liige
Ksenia Luts ÕOV liige
Ljudmilla Stolin psühholoog liige
Margarita Beljajeva õpetaja liige
Maria Mattheus dir.asetäitja majalal liige
Natalja Deikina õpetaja liige
Tatjana Vasilkioti õpetaja liige

 

Õpilaste  tervisekaitse ürituste  plaan  2018/2019 õppeaastal

  Üritus Täitjad Tähtaeg
1. „Ole normaalne“ koolis  Psühholoogilise atmosfääri  parandamine  klassis.Klassitunnid, loengud. Sotsiaalpedagoog   Klassijuhatajad  3.-6.klassini Õppeaastajooksul
2. „Tervisliku  toitumine  printsiibid „Loengud, vestlused Käsitööõpetajad Õppeaastajooksul
3. Sotsiaalvõrgustikude kahju Sotsiaaltöötaja õppeaastajooksul
4. Vestlused  liikluspolitseiga  liikluseeskirjadest  ja  jalgrattaga liiklemisest Liikluspolitseinik Mai
5. Plakatite  konkurss  loodushoiust ja inimese tervisest Bioloogia  õpetajad Märts
6. Lahtine  tund  Tervishoiumuuseumis   „Inimese  embrionaalne  areng  ja  terve  eluviis“ Bioloogia  õpetajad 3.veerand
7. Loeng suitsetamise kahjulikkusest   5., 6.  Klasside õpilastele ja lastevanematele.Õppefilm, kuidas taastada nägemist. Põhikooli II III astme õpilased A.Minakova 4.veerand