Põhimaarus

Töökorralduse reeglid 2015

Kodukord

Tallinna 53. Keskkooli sisehindamise aruanne 2012-2014

Isikuandmete töötlemine Tallinna 53. Keskkoolis

Dokumentide loetelu

Vastuvõtukord

Ruumide kasutamise kord

ABC-kooli töökorraldus

Õpilastega arenguvestluse läbiviimise kord

Töötasujuhend 2016-2017

Tallinna 53. Keskkooli arengukava 2015-2017