Õppekava

Õppekava 2017-09-25T15:08:34+00:00

Õppesuunad

10.a kl reaalainete suund(süvakeemia) ja 10b. hunanitaarained

11.kl – matemaatika  ja keemiasüvaõpe ja sotsiaal-humanitaarsuund

12.kl – matemaatika süvaõpe ja humanitaarained: eesti keele, inglise või saksa keele süvaõpe, väliskirjandus ja maailmakultuuri ajalugu

Valikained

Eesti usuline maastik

Usundiõpetus

Majandus ja ettevõtlus

Karjääriõpetus

Inimene ja seadus

Väliskirjandus

Riigikaitse

Uurimistöö alused

Joonestamine

Maailmakultuuri ajalugu

Võõrkeelte õpetamine

A-võõrkeel: eesti keel teise keelena keel

1. – 12. klass

B – võõrkeel: Inglise keel ja saksa keel

3.-12. klass

(1.,2. klassis on inglise ja saksa keele ring.)

C-võõrkeel: prantsuse keel

5a. klass

Ainekavad

Tallinna 53. Keskkooli Gümnaasiumi õppekava

TALLINNA 53. KESKKOOLI PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA ÜLDOSA