Tallinna 53. Keskkooli poolt kasutusse antavate ruumide nimistu ja hinnad

Tasulistesse ringidesse õpilaste vastuvotmise, lahkumise ja tasaarvelduse 01.09

Teenuste hinnad

Huviringi hinna kehtestamise käskkiri (1)

Huviringi hinna kehtestamise käskkiri (2)