Toitlustamine

Toitlustamine 2019-08-27T21:02:19+00:00

KOOLILÕUNA HIND SEPTEMBRIS  (10.09-26.09.2019 ja 30.09.2019) 14 päeva eest 18,76 €

NB! Reedel 27.09.2019 toimub koolis spordipäev

NB! Lõuna vahetund 13,45; koolilõuna maksumus 1,34 eurot päevas (TLV määrus 01.09.2014 nr 61)

toiduraha ülekandmise viimane päev on  05. september 2019.

Saaja: Koolitoitlustuse OÜ  A/a EE672200221023029070

Selgitus: Õpilase nimi ja klass; kuu või kuupäevad

Viitenumber: 10113

Summa 18,76 €

TÄHELEPANU! Õpilase pikema puudumise korral on võimalik ta tasuliste sööjate nimekirjast maha võtta. Mahaarvestus hakkab lugema alates kolmandast (3-ndast) päevast pärast lapsevanema suulist või kirjalikku teadet juhiabile Juanita Lambotile meili teel j.lambot@rmtp.tln.edu.ee või telefonidel 6521552, 56158969 (kell 10,30 – 19,30). Antud summa jääb ettemaksuks järgmisesse kuusse.

Tallinna 53. Keskkoolis teostab toitlustust Koolitoitlustuse OÜ

Laki 11A, TALLINN 12915,  tel. 6627405, 5079958

vastavat toitlustamisteenuse osutamise lepingule nr. 100, 01.06.2010, lisale nr.1 10.01.2013, lisale 01.09.2015

Koolisöökla juhataja Valentina Leštšinskaja, tel.56807117

Puudujate arvestus.

Õpilase puudumise korral peab lapsevanem koheselt  informeerima kooli.

Õpilane võetakse toidult maha  alates ülejärgmisest päevast  peale lapsevanema

sellekohast teadet kooli.

Toiduraha tasaarveldus teostatakse järgneval kalendrikuul.

Tallinna 53. Keskkool                                             Koolitoitlustuse OÜ

Katri Siikki                                                                         Tiit Rehepapp

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]