Toitlustamine

Toitlustamine 2017-11-22T10:12:42+00:00

KOOLILÕUNA HIND DETSEMBRIS  (01.12-21.12.2017) 15 päeva eest 20,10 €

NB! Lõuna vahetund 13,45; koolilõuna maksumus 1,34 eurot päevas (TLV määrus 01.09.2014 nr 61)

 

toiduraha ülekandmise viimane päev on  27. november 2017.

Saaja: Koolitoitlustuse OÜ  A/a EE672200221023029070

Selgitus: Õpilase nimi ja klass; kuu või kuupäevad

Viitenumber: 10113

 

Summa 20,10 €

 

TÄHELEPANU! Õpilase pikema puudumise korral on võimalik ta tasuliste sööjate nimekirjast maha võtta. Mahaarvestus hakkab lugema alates kolmandast (3-ndast) tööpäevast pärast lapsevanema suulist või kirjalikku teadet juhiabile Juanita Lambotile meili teel j.lambot@rmtp.tln.edu.ee või telefoni teel 56158969 (kell 10,30 – 19,30). Antud summa jääb ettemaksuks järgmisesse kuusse.

Tallinna 53. Keskkoolis teostab toitlustust Koolitoitlustuse OÜ

( Laki 11A, TALLINN 12915)

vastavat toitlustamisteenuse osutamise lepingule nr. 100, 01.06.2010 ja lisale nr.1 10.01.2013

Koolisöökla juhataja Valentina Leštšinskaja

Puudujate arvestus.

Õpilase puudumise korral peab lapsevanem koheselt  informeerima kooli.

Õpilane võetakse toidult maha  alates ülejärgmisest päevast  peale lapsevanema

sellekohast teadet kooli.

Toiduraha tasaarveldus teostatakse järgneval kalendrikuul.

Tallinna 53. Keskkool                                             Koolitoitlustuse OÜ

Katri Siikki                                                                         Tiit Rehepapp